Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Цвета жизни (по-французски)

Album:

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1990

Lời bài hát: Цвета жизни (по-французски)

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам