Thể hiện:

00:00|04:00
Хай Фонг (Проходя мимо маяка Лонг Чау, проходя мимо острова Дау ...)

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: Хай Фонг (Проходя мимо маяка Лонг Чау, проходя мимо острова Дау ...)

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам