Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Победа Хоа Бинь

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1951 theo chủ đề của bài

Lời bài hát: Победа Хоа Бинь

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам