Nhạc sĩ Hoàng Vân

Nhạc sĩ Hoàng Vân

30/03/2018   15611
Hoàng Vân (24 tháng 7 năm 1930 – 4 tháng 2 năm 2018) là một nhạc sĩ Việt Nam, tên khai sinh là Lê Văn Ngọ. Sự nghiệp âm nhạc của ông đồ sộ và…
Xem chi tiết