Về trang web

Trang Fanpage Facebook Nhạc sĩ

10/05/2018   253

Ngày nhà giáo, mình sẽ để bài hát của bố về ngành giáo viên, ngày phụ nữ Việt nam, bố cũng đã sáng tác một bài thật là cảm động. Có những nơi, có những người mà sẽ không có ngày trong năm, nhưng bài của bố sẽ vang trên trang này để mình biết là cả cuộc đời của bố là cả một cuộc đời của âm thanh hùng tráng thiết tha, của ánh sáng lung linh, của trời xanh mây trắng với cánh đồng thẳng cánh cò bay. 

Bài viết liên quan

Mục đích trang web Hoàng Vân

Mục đích trang web Hoàng Vân

12/05/2018
 HỎI VÀ ĐÁP Về trang web của cố nhạc sĩ Hoàng Vân…
Ra đời web nhân 100 ngày Nhạc sĩ Hoàng Vân

Ra đời web nhân 100 ngày Nhạc sĩ Hoàng Vân

10/05/2018
  Bố thương yêu của chúng con, nhạc sĩ Hoàng Vân yêu…
Foundation Hoàng Vân

Foundation Hoàng Vân

02/04/2018
Nhạc sĩ Hoàng Vân lúc sinh thời là một người hết sức…
Nhạc sĩ Hoàng Vân

Nhạc sĩ Hoàng Vân

30/03/2018
Hoàng Vân (tên khai sinh là Lê Văn Ngọ, 24 tháng 7…
Hoàng Vân